Com s’escriu en català aquest formatge: idiazabal, idiazábal o idiazàbal?

idiazabal

El nom d’aquest formatge en català és idiazabal, que s’escriu sense accent i amb minúscula.

Es tracta d’una denominació relacionada amb un topònim que designa la zona d’origen del formatge. El criteri establert pel Consell Supervisor considera que en les denominacions que coincideixen exactament amb un topònim se n’ha de respectar la grafia original per no desvirtuar-ne la forma, la qual aporta una informació rellevant sobre el concepte que es designa. Aquestes formes, a més, s’han de tractar com a termes lexicalitzats de la llengua general i escriure, per tant, amb minúscula.

En aquest cas la grafia original del topònim és Idiazabal, municipi de Guipúscoa, que s’escriu sense accent en basc, i no Idiazábal, la grafia del topònim en castellà. L'adaptació idiazàbal s'ha de descartar pel mateix motiu.

Altres noms de formatges que segueixen aquest criteri i que podeu consultar al Cercaterm són appenzell, asiago, blarney, brie, cheshire, gloucester, jarlsberg, monterey, sant-paulin, etc.

(Font: TERMCAT)