Es difon l'actualització anual del Lèxic d'additius alimentaris

Actualització Additius 2017

Ja es pot consultar l'actualització corresponent a l'any 2018 del Lèxic d'additius alimentaris, elaborat pel Departament de Salut i el TERMCAT amb l’assessorament científic de l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d’Additius i Complements Alimentaris (AFCA).

Aquesta actualització inclou les novetats relatives a additius alimentaris que han fet públiques les autoritats europees competents en la matèria al llarg de 2017, tant pel que fa als darrers additius aprovats (poliaspartat de potassi) com als nous usos permesos per a additius ja existents (per exemple, s’ha revisat l’atribució de la funció tecnològica estabilitzador als additius del grup dels fosfats, d’acord amb els nous usos permesos en preparats de carn).

Els termes es poden consultar a partir del català, el castellà, el francès i l’anglès, i també a partir del codi E que els identifica i les classes funcionals respectives. Igualment, la informació actualitzada es pot consultar separadament en un apartat específic.

L’edició en línia d'aquest recurs terminològic en facilita l’actualització periòdica del contingut, que es duu a terme anualment gràcies a la col·laboració amb les entitats més representatives del sector, que garanteixen la màxima utilitat i vigència de la informació oferta.

El Lèxic d'additius alimentaris forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que actualment ofereix més de 120 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.