Sobre el cercador

El cercador del portal de l'alimentació i la gastronomia permet accedir a més de 8.000 termes de l'àmbit procedents del TERMCAT.

Aquest cercador s'adreça principalment a especialistes i professionals del món de l'alimentació i la gastronomia que necessiten la terminologia en contextos comunicatius en català, i a traductors i mediadors lingüístics que treballen amb textos de l'àmbit en editorials, mitjans de comunicació, universitats, etc.

Si no hi trobeu el terme que cerqueu podeu consultar-nos-el per mitjà del formulari de contacte. Us respondrem ben aviat.

1. Fonts de referència

Per mitjà del Portal de l'alimentació i la gastronomia es pot accedir a la consulta més de 8.000 fitxes de termes, actualitzades mensualment.

A continuació es donen a conèixer les citacions bibliogràfiques corresponents als productes terminològics que consulta aquest Portal i que es poden trobar com a marcatge de procedència en les fitxes.

BLANCO GONZÁLEZ, Juli; PAPIÓ AZNAR, Francesc; VILÀ MIQUEL, Lluís Ignasi. Diccionari de procediments culinaris[en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/20/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia del Pròxim Orient [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/32/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia japonesa [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/33/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Glossari de sabors del món [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/201/>

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic d’additius alimentaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les varietats vitivinícoles [en línia]Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016-2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/219>

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Plats a la carta [en línia]Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116>

 

2. Com funciona la cerca

La cerca bàsica busca el text de consulta només en les denominacions de les fitxes terminològiques. Aquesta modalitat de cerca permet filtrar el text de la consulta per àrea temàtica i llengua.

La cerca avançada permet triar entre diversos filtres associats al text de la consulta. D’una banda, per les condicions de coincidència següents: aproximat, és igual a, comença per, conté, acaba en. D’altra banda, també permet cercar en els camps de denominacions, definicions i notes. En el cas de la cerca per denominacions, es pot filtrar el resultat segons les llengües, les categories lèxiques i les jerarquies disponibles.

La cerca funciona per aproximació, de manera que obté com a resultat tant les unitats que coincideixin exactament amb el text de la consulta com les que presenten alguna variació. La unitat de cerca és el segment de text entre espais.

La cerca no té en compte les majúscules, però sí que distingeix els accents i els altres signes gràfics com la dièresi, el guionet, etc.

3. Presentació dels resultats

Com a resultat de la cerca, s’informa del nombre de resultats coincidents i aproximats trobats i es mostra la llista de les denominacions principals de les fitxes que compleixen els criteris de cerca.

La presentació de les fitxes mostra sempre, en blocs separats, els resultats amb coincidència exacta, els que contenen el segment, i els aproximats. L’ordre de presentació dels resultats és alfabètic, a partir de la denominació principal de la fitxa.

Fent clic a cada resultat, s’obre a sota cada una de les fitxes obtingudes com a resposta. I fent clic a la icona corresponent es pot compartir la fitxa i enllaçar-la.

4. Quina informació contenen les fitxes terminològiques

Les fitxes de termes recullen sempre una denominació en català, amb la categoria lèxica corresponent i la referència a l’àrea temàtica en què s’emmarca el terme. A més, la majoria de les fitxes també inclouen equivalents corresponents en altres llengües, sobretot en castellà, francès i anglès, una definició en català i notes que inclouen precisions conceptuals o lingüístiques sobre el terme.

De vegades, al costat de la denominació d’alguns manlleus no adaptats s’indica entre claudàtors la llengua de procedència del terme per a advertir que la pronúncia habitual del mot no segueix les regles fonètiques del català, sinó les de la llengua assenyalada.

Així mateix, perquè es pugui valorar millor la resposta obtinguda, totes les fitxes incorporen en l’angle superior dret una icona emergent. Fent clic al damunt d’aquest distintiu, s’obtenen dades sobre la font de les informacions que mostra la fitxa o bé sobre la seva possible falta d’actualització.

5. Abreviacions utilitzades

Categories lèxiques
n m nom masculí
n m pl nom masculí plural
n f nom femení
n f pl nom femení plural
n n nom neutre
n m, f nom masculí i femení
n m/f nom masculí o femení
adj adjectiu
v tr verb transitiu
v tr pron verb transitiu pronominal
v prep verb preposicional
v prep pron verb preposicional pronominal
v intr verb intransitiu
v intr pron verb intransitiu pronominal
v tr/prep verb transitiu o preposicional
adv adverbi
interj interjecció
loc llat locució llatina

Remissions
sin. sinònim absolut
sin. compl. sinònim complementari
var. ling. variant lingüística
abrev. abreviatura
den. com. denominació comercial
den. desest. denominació desestimada
veg. vegeu

Altres
sbl símbol
nc nom científic
auct autor del nom científic
TA Terminologia anatòmica
TH Terminologia histològica
NAV Nòmina anatòmica veterinària
CAS número CAS
for fórmula
cod codi
num. sistema de numeració
scr sistema d’escriptura