Back to top

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
 • ca  quantum satis [la], n m
 • ca  quantum sufficit [la], n m
 • ca  quantitat suficient, n f sin. compl.
 • ca  QS, n m sigla
 • ca  q.s., n m abrev.
 • es  cantidad suficiente, n f
 • es  quantum satis, n m
 • es  QS, n m sigla
 • es  q.s., n m abrev.
 • fr  quantité suffisante, n f
 • fr  quantum satis, n m
 • fr  quantum sufficit, n m
 • fr  Q.S., n m sigla
 • fr  q.s., n m abrev.
 • en  quantum satis, n
 • en  quantum sufficit, n
 • en  sufficient quantity, n
 • en  Q.S., n sigla
 • en  q.s., n abrev.

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat justa i necessària d'un additiu alimentari o un ingredient que es pot afegir per a assolir un determinat propòsit, d'acord amb les bones pràctiques de fabricació.

Nota

 • 1. La indicació quantum satis no especifica cap nivell numèric màxim, de manera que s'usa amb ingredients i additius alimentaris que són molt segurs, com per exemple l'àcid cítric.
 • 2. Originàriament, les expressions llatines quantum satis i quantum sufficit tenien ús adverbial ('en quantitat suficient').
 • ca  presumpció qualificada de seguretat, n f
 • ca  QPS, n f sigla
 • es  presunción cualificada de seguridad, n f
 • es  QPS, n f sigla
 • fr  présomption d'innocuité reconnue, n f
 • fr  QPS, n f sigla
 • en  qualified presumption of safety, n
 • en  QPS, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Categoria que s'assigna a un microorganisme utilitzat en la producció d'aliments o pinsos un cop feta una avaluació de seguretat que en confirma l'historial d'ús segur.

Nota

 • 1. La presumpció qualificada de seguretat utilitza coneixement existent sobre la seguretat de microorganismes, com ara bacteris, fongs, llevats i virus, per a distingir els que no suposen cap risc alimentari i, per tant, poden rebre aquesta qualificació, dels que sí que presenten un risc alimentari i, per tant, cal sotmetre'ls a una avaluació completa de seguretat alimentària.
 • 2. Un cop un microorganisme rep la presumpció qualificada de seguretat, es publica en una llista d'espècies de microorganismes que es poden usar en la indústria alimentària sense necessitat d'avaluar-los individualment per a l'ús concret.
 • 3. La sigla QPS correspon a l'equivalent anglès qualified presumption of safety ('presumpció qualificada de seguretat').
 • ca  quantum satis [la], n m
 • ca  quantum sufficit [la], n m
 • ca  quantitat suficient, n f sin. compl.
 • ca  QS, n m sigla
 • ca  q.s., n m abrev.
 • es  cantidad suficiente, n f
 • es  quantum satis, n m
 • es  QS, n m sigla
 • es  q.s., n m abrev.
 • fr  quantité suffisante, n f
 • fr  quantum satis, n m
 • fr  quantum sufficit, n m
 • fr  Q.S., n m sigla
 • fr  q.s., n m abrev.
 • en  quantum satis, n
 • en  quantum sufficit, n
 • en  sufficient quantity, n
 • en  Q.S., n sigla
 • en  q.s., n abrev.

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat justa i necessària d'un additiu alimentari o un ingredient que es pot afegir per a assolir un determinat propòsit, d'acord amb les bones pràctiques de fabricació.

Nota

 • 1. La indicació quantum satis no especifica cap nivell numèric màxim, de manera que s'usa amb ingredients i additius alimentaris que són molt segurs, com per exemple l'àcid cítric.
 • 2. Originàriament, les expressions llatines quantum satis i quantum sufficit tenien ús adverbial ('en quantitat suficient').
qualitat qualitat

Conceptes generals

 • ca  qualitat, n f
 • es  calidad, n f
 • fr  qualité, n f
 • en  quality, n

Conceptes generals

Definició
Grau en què un conjunt de característiques inherents a un producte o un servei compleix els requisits establerts.
qualitat alimentària qualitat alimentària

Conceptes generals

 • ca  qualitat alimentària, n f
 • es  calidad alimentaria, n f
 • fr  qualité alimentaire, n f
 • en  food quality, n

Conceptes generals

Definició
Grau en què un producte alimentari compleix els requisits.

Nota

 • La qualitat comercial i la qualitat diferenciada són tipus de qualitat alimentària.
qualitat comercial qualitat comercial

Conceptes generals

 • ca  qualitat comercial, n f
 • es  calidad comercial, n f
 • fr  qualité commerciale, n f
 • en  commercial quality, n

Conceptes generals

Definició
Qualitat alimentària consistent en el compliment de les normes de qualitat i les normes comercials que estableixen requisits específics relatius a la composició, l'elaboració, la traçabilitat, la informació o l'etiquetatge dels aliments, la qual determina la idoneïtat d'un aliment per a ser comercialitzat i consumit.

Nota

 • 1. Un productor pot fixar-se requisits relatius a la qualitat comercial superiors al que estableix la normativa.
 • 2. Els requisits de qualitat comercial no inclouen requisits de caràcter sanitari.
qualitat diferenciada qualitat diferenciada

Conceptes generals

 • ca  qualitat diferenciada, n f
 • es  calidad diferenciada, n f
 • fr  qualité différenciée, n f
 • en  dual quality, n

Conceptes generals

Definició
Qualitat alimentària d'un aliment que té unes característiques diferencials establertes en un reglament específic i que compleix uns requisits afegits als que s'exigeixen a la resta de productes.

Nota

 • Són exemples de qualitat diferenciada la denominació d'origen protegida (IOP), la indicació geogràfica protegida (IGP) i l'especialitat tradicional garantida (ETP).
quantitat nominal quantitat nominal

Conceptes generals

 • ca  quantitat nominal, n f
 • es  cantidad nominal, n f
 • fr  quantité nominale, n f
 • en  nominal quantity, n

Conceptes generals

Definició
Quantitat d'un aliment que s'estima que ha de contenir un envàs.
quantitat suficient quantitat suficient

Anàlisi del risc

 • ca  quantum satis [la], n m
 • ca  quantum sufficit [la], n m
 • ca  quantitat suficient, n f sin. compl.
 • ca  QS, n m sigla
 • ca  q.s., n m abrev.
 • es  cantidad suficiente, n f
 • es  quantum satis, n m
 • es  QS, n m sigla
 • es  q.s., n m abrev.
 • fr  quantité suffisante, n f
 • fr  quantum satis, n m
 • fr  quantum sufficit, n m
 • fr  Q.S., n m sigla
 • fr  q.s., n m abrev.
 • en  quantum satis, n
 • en  quantum sufficit, n
 • en  sufficient quantity, n
 • en  Q.S., n sigla
 • en  q.s., n abrev.

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat justa i necessària d'un additiu alimentari o un ingredient que es pot afegir per a assolir un determinat propòsit, d'acord amb les bones pràctiques de fabricació.

Nota

 • 1. La indicació quantum satis no especifica cap nivell numèric màxim, de manera que s'usa amb ingredients i additius alimentaris que són molt segurs, com per exemple l'àcid cítric.
 • 2. Originàriament, les expressions llatines quantum satis i quantum sufficit tenien ús adverbial ('en quantitat suficient').
quantum satis [la] quantum satis [la]

Anàlisi del risc

 • ca  quantum satis [la], n m
 • ca  quantum sufficit [la], n m
 • ca  quantitat suficient, n f sin. compl.
 • ca  QS, n m sigla
 • ca  q.s., n m abrev.
 • es  cantidad suficiente, n f
 • es  quantum satis, n m
 • es  QS, n m sigla
 • es  q.s., n m abrev.
 • fr  quantité suffisante, n f
 • fr  quantum satis, n m
 • fr  quantum sufficit, n m
 • fr  Q.S., n m sigla
 • fr  q.s., n m abrev.
 • en  quantum satis, n
 • en  quantum sufficit, n
 • en  sufficient quantity, n
 • en  Q.S., n sigla
 • en  q.s., n abrev.

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat justa i necessària d'un additiu alimentari o un ingredient que es pot afegir per a assolir un determinat propòsit, d'acord amb les bones pràctiques de fabricació.

Nota

 • 1. La indicació quantum satis no especifica cap nivell numèric màxim, de manera que s'usa amb ingredients i additius alimentaris que són molt segurs, com per exemple l'àcid cítric.
 • 2. Originàriament, les expressions llatines quantum satis i quantum sufficit tenien ús adverbial ('en quantitat suficient').