Back to top

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
 • ca  lactosa, n f
 • ca  lactina, n f sin. compl.
 • es  lactina, n f
 • es  lactosa, n f
 • fr  lactose, n m
 • en  lactose, n

Perills alimentaris

Definició
Disacàrid de la llet constituït per glucosa i galactosa.

Nota

 • La incapacitat de metabolitzar la lactosa és una intolerància alimentària.
 • ca  lactosa, n f
 • ca  lactina, n f sin. compl.
 • es  lactina, n f
 • es  lactosa, n f
 • fr  lactose, n m
 • en  lactose, n

Perills alimentaris

Definició
Disacàrid de la llet constituït per glucosa i galactosa.

Nota

 • La incapacitat de metabolitzar la lactosa és una intolerància alimentària.
 • ca  cromatografia de líquids, n f
 • ca  cromatografia de fase líquida, n f sin. compl.
 • ca  LC, n f sigla
 • es  cromatografía de fase líquida, n f
 • es  cromatografía de líquidos, n f
 • es  CL, n f sigla
 • fr  chromatographie en phase liquide, n f
 • fr  chromatographie liquide, n f
 • fr  CPL, n f sigla
 • en  liquid chromatography, n
 • en  liquid-phase chromatography, n
 • en  LC, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Cromatografia en què la fase mòbil és un líquid.

Nota

 • 1. La cromatografia de líquids és una tècnica comuna en els laboratoris de seguretat alimentària per a separar substàncies orgàniques solubles. S'utilitza, per exemple, per a determinar la presència de productes fitosanitaris en aigües naturals, vitamines hidrosolubles, aminoàcids, etc.
 • 2. La cromatografia de líquids és una eina potent per a l'anàlisi de mescles complexes, però per a la identificació de compostos purs requereix complementar-se amb un sistema de detecció. Per això els cromatògrafs de líquids estan acoblats a un sistema de detecció. Un dels més utilitzats és l'espectrometria de masses. Per exemple, en els laboratoris de seguretat alimentària se solen utilitzar els acoblaments entre la cromatografia de líquids i l'espectrometria de masses (LC-MS) per a poder detectar concentracions de contaminants com més baixes millor, entre d'altres. També se solen utilitzar combinacions amb detectors d'ultraviolats i detectors d'índex de refracció, entre d'altres.
 • 3. La sigla LC correspon a l'equivalent anglès liquid chromatography ('cromatografia de líquids').
 • ca  límit de detecció, n m
 • ca  LD, n m sigla
 • es  límite de detección, n m
 • es  LD, n m sigla
 • fr  limite de détection, n f
 • fr  seuil de détection, n m
 • fr  SDD, n m sigla
 • en  detection limit, n
 • en  limit of detection, n
 • en  LOD, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat mínima d'una substància que pot ser detectada amb una certesa raonable mitjançant un mètode analític.

Nota

 • El límit de detecció d'un mètode analític, com també el límit de quantificació, ha de ser com més baix millor per a poder establir amb precisió la composició d'un producte alimentari, per exemple, la presència d'al·lergògens.
legislació alimentària legislació alimentària

Anàlisi del risc

 • ca  legislació alimentària, n f
 • es  legislación alimentaria, n f
 • fr  législation alimentaire, n f
 • en  food legislation, n

Anàlisi del risc

Definició
Conjunt de disposicions legals aplicables a les activitats i als productes alimentaris.
 • ca  prova de flux lateral, n f
 • ca  test immunològic de flux lateral, n m
 • ca  LFA, n m sigla
 • es  prueba de flujo lateral, n f
 • es  prueba de inmunoensayo de flujo lateral, n f
 • es  LFA, n f sigla
 • fr  test de flux latéral, n m
 • fr  LFA, n m sigla
 • en  lateral flow assay, n
 • en  lateral flow immunoassay test, n
 • en  LFA, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Tècnica analítica immunològica que es basa en la reacció bioquímica entre un antigen present en una mostra i l'anticòs que està adherit a la superfície d'una tira, generalment feta d'un material porós, utilitzada per a detectar la presència o l'absència d'una determinada substància en una mostra.

Nota

 • 1. La prova de flux lateral és una tècnica comuna en els laboratoris de seguretat alimentària que permet detectar bacteris com Listeria, Escherichia coli o Salmonella en matèries primeres, en productes intermedis o en productes finals, entre d'altres aplicacions.
 • 2. La sigla LFA correspon a l'equivalent anglès lateral flow assay ('assaig de flux lateral).
límit crític límit crític

Anàlisi del risc

 • ca  límit crític, n m
 • es  límite crítico, n m
 • fr  limite critique, n f
 • en  critical limit, n

Anàlisi del risc

Definició
Valor que diferencia l'acceptabilitat i la inacceptabilitat dels paràmetres mesurats en un punt crític de control.

Nota

 • Un límit crític permet determinar que un producte alimentari és segur si els paràmetres mesurats es mantenen dins dels valors establerts. En cas de detectar-hi desviacions, cal proposar una mesura correctora, ja que el producte alimentari pot ser potencialment perillós.
límit de detecció límit de detecció

Anàlisi del risc

 • ca  límit de detecció, n m
 • ca  LD, n m sigla
 • es  límite de detección, n m
 • es  LD, n m sigla
 • fr  limite de détection, n f
 • fr  seuil de détection, n m
 • fr  SDD, n m sigla
 • en  detection limit, n
 • en  limit of detection, n
 • en  LOD, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat mínima d'una substància que pot ser detectada amb una certesa raonable mitjançant un mètode analític.

Nota

 • El límit de detecció d'un mètode analític, com també el límit de quantificació, ha de ser com més baix millor per a poder establir amb precisió la composició d'un producte alimentari, per exemple, la presència d'al·lergògens.
límit de quantificació límit de quantificació

Anàlisi del risc

 • ca  límit de quantificació, n m
 • ca  LOQ, n m sigla
 • ca  LQ, n m sigla
 • es  límite de cuantificación, n m
 • es  LC, n m sigla
 • es  LOQ, n m sigla
 • fr  limite de quantification, n f
 • fr  seuil de quantification, n m
 • fr  LOQ, n f sigla
 • fr  LQ, n f sigla
 • en  limit of quantification, n
 • en  LOQ, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Quantitat mínima d'una substància que pot ser determinada quantitativament amb una precisió raonable mitjançant un mètode analític.

Nota

 • 1. El límit de quantificació d'un mètode analític, com també el límit de detecció, ha de ser com més baix millor per a poder establir amb precisió la composició d'un producte alimentari, per exemple, la presència d'al·lergògens.
 • 2. La sigla LOQ correspon a l'equivalent anglès limit of quantification ('límit de quantificació').
límit inferior de quantificació límit inferior de quantificació

Anàlisi del risc

 • ca  límit inferior de quantificació, n m
 • ca  LIQ, n m sigla
 • es  límite inferior de cuantificación, n m
 • es  LIC, n m sigla
 • fr  limite inférieure de quantification, n f
 • fr  LIQ, n f sigla
 • en  lower limit of quantitation, n
 • en  LLOQ, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Concentració més baixa d'un anàlit en una mostra que pot determinar-se quantitativament amb una exactitud i una precisió acceptables en les condicions experimentals establertes.