Back to top

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
 • ca  hidrocarburs aromàtics policíclics, n m pl
 • ca  HAP, n m pl sigla
 • es  hidrocarburos aromáticos policíclicos, n m pl
 • es  HAP, n m pl sigla
 • fr  hydrocarbures aromatiques polycycliques, n m pl
 • fr  HAP, n m pl sigla
 • en  polycyclic aromatic hydrocarbons, n pl
 • en  polynuclear aromatic hydrocarbons, n pl
 • en  PAH, n pl sigla

Perills alimentaris

Definició
Conjunt de compostos orgànics constituïts per dos o més anells de benzè, en el qual dos anells adjacents tenen dos àtoms de carboni en comú.

Nota

 • 1. Formació: Es formen durant la combustió incompleta de matèria orgànica (carbó, petroli, gasolina, escombraries, etc.) o d'altres substàncies orgàniques, com el tabac i productes animals i vegetals. També es generen en fenòmens naturals en què hi ha combustió de matèria orgànica, com incendis forestals i erupcions volcàniques.
 • 2. Presència en els aliments: Els hidrocarburs aromàtics policíclics presents en els aliments poden provenir de la contaminació ambiental, a partir de la qual es poden acumular en el sòl i l'aigua i, consegüentment, en els animals i els cultius. També poden provenir de determinats procediments, tant domèstics com industrials, sobre els aliments, com l'assecatge de cereals i les tècniques de cocció a alta temperatura (fumatge, torrada, brasa, planxa, etc.) aplicades a aliments rics en greixos.
 • 3. Efectes en la salut humana: Generalment, els hidrocarburs aromàtics policíclics es troben com a mescla de dos o més compostos amb proporcions variables i canviants, per la qual cosa el coneixement dels efectes que té l'exposició a cada hidrocarbur aromàtic policíclic individual en la salut de les persones és molt limitat. Tanmateix, hi ha un grup de dotze hidrocarburs aromàtics policíclics que estan classificats com a probables cancerígens genotòxics.
 • 4. Un conjunt rellevant d'hidrocarburs aromàtics policíclics són els naftalens policlorats.
 • ca  hexaclorobenzè, n m
 • ca  HCB, n m sigla
 • es  hexaclorobenceno, n m
 • es  HCB, n m sigla
 • fr  hexachlorobenzène, n m
 • fr  HCB, n m sigla
 • en  hexachlorobenzene, n
 • en  HCB, n sigla
 • for  C6Cl6

Perills alimentaris

Definició
Compost organoclorat derivat del benzè format per substitució dels sis àtoms d'hidrogen per sis àtoms de clor.

Nota

 • 1. Formació: Es genera de forma intencionada en la indústria química, per exemple, en la formulació d'insecticides, o com a subproducte en la incineració de residus. Actualment l'ús històric que havia tingut com a fungicida en conreus està prohibit a la Unió Europea.
 • 2. Tipus de contaminant: Es considera un contaminant orgànic persistent. És molt poc soluble en aigua i molt soluble en els greixos, per la qual cosa és molt persistent en el medi ambient i és objecte de bioacumulació i bioamplificació al llarg de la cadena tròfica.
 • 3. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, al consum d'aliments d'origen animal rics en greixos, i també de llavors de carabassa i d'altres vegetals de la família de les cucurbitàcies.
 • 4. Efectes en la salut humana: La intoxicació per hexaclorobenzè pot provocar un quadre anomenat porfíria cutània tardana, que es caracteritza per lesions a la pell i dany hepàtic, entre altres símptomes. L'hexaclorobenzè està classificat com a possible cancerigen per a les persones.
 • ca  helmint, n m
 • es  helminto, n m
 • fr  helminthe, n m
 • en  helminth, n

Perills alimentaris

Definició
Cuc, especialment cuc intestinal, paràsit de l'ésser humà i d'animals.

Nota

 • 1. La forma infestant dels helmints pot presentar-se lliure en el medi o estar integrada en teixits de l'hoste intermediari.
 • 2. Els helmints rellevants en seguretat alimentària són els nematodes dels gèneres Anisakis, Eustrongylides i Trichinella i les espècies Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura, i els cestodes dels gèneres Diphyllobothrium i Taenia.
 • 3. Els helmints són un perill biològic.
 • ca  virus de l'hepatitis E, n m
 • ca  HEV, n m sigla
 • ca  VHE, n m sigla
 • es  virus de la hepatitis E, n m
 • es  virus E de la hepatitis, n m
 • es  HEV, n m sigla
 • es  VHE, n m sigla
 • fr  virus de l'hépatite E, n m
 • fr  VHE, n m sigla
 • en  hepatitis E virus, n
 • en  HEV, n sigla
 • nc  Paslahepevirus balayani

Perills alimentaris

Definició
Virus RNA petit, monocatenari positiu, amb estructura simple, amb càpsida icosaèdrica, sense embolcall, del gènere Paslahepevirus, de la família dels hepevirus, que pot causar hepatitis E.

Nota

 • 1.Reservori i localització habitual: Porcs, porcs senglars, cérvols, conills i l'ésser humà, segons el genotip.
 • 2. Grup de risc: Persones que estan exposades a teixits d'animals infectats, com veterinaris, ramaders, treballadors d'escorxadors o carnissers. S'ha observat que la malaltia és més freqüent entre adults joves i de mitjana edat, i que les afeccions són més greus en embarassades i persones immunodeprimides.
 • 3. Transmissió per via alimentària: Associada, principalment, al consum d'aigua contaminada, o al consum de carn contaminada de porc, de porc senglar, de cérvol o de conill.
 • 4. Anteriorment, el virus de l'hepatits E es coneixia amb el nom científic Hepatovirus E.
hexaclorobenzè hexaclorobenzè

Perills alimentaris

 • ca  hexaclorobenzè, n m
 • ca  HCB, n m sigla
 • es  hexaclorobenceno, n m
 • es  HCB, n m sigla
 • fr  hexachlorobenzène, n m
 • fr  HCB, n m sigla
 • en  hexachlorobenzene, n
 • en  HCB, n sigla
 • for  C6Cl6

Perills alimentaris

Definició
Compost organoclorat derivat del benzè format per substitució dels sis àtoms d'hidrogen per sis àtoms de clor.

Nota

 • 1. Formació: Es genera de forma intencionada en la indústria química, per exemple, en la formulació d'insecticides, o com a subproducte en la incineració de residus. Actualment l'ús històric que havia tingut com a fungicida en conreus està prohibit a la Unió Europea.
 • 2. Tipus de contaminant: Es considera un contaminant orgànic persistent. És molt poc soluble en aigua i molt soluble en els greixos, per la qual cosa és molt persistent en el medi ambient i és objecte de bioacumulació i bioamplificació al llarg de la cadena tròfica.
 • 3. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, al consum d'aliments d'origen animal rics en greixos, i també de llavors de carabassa i d'altres vegetals de la família de les cucurbitàcies.
 • 4. Efectes en la salut humana: La intoxicació per hexaclorobenzè pot provocar un quadre anomenat porfíria cutània tardana, que es caracteritza per lesions a la pell i dany hepàtic, entre altres símptomes. L'hexaclorobenzè està classificat com a possible cancerigen per a les persones.
hidrat de carboni hidrat de carboni

Conceptes generals

 • ca  glícid, n m
 • ca  carbohidrat, n m sin. compl.
 • ca  glúcid, n m sin. compl.
 • ca  hidrat de carboni, n m sin. compl.
 • ca  sacàrid, n m sin. compl.
 • es  carbohidrato, n m
 • es  glúcido, n m
 • es  hidrato de carbono, n m
 • es  sacárido, n m
 • fr  carbohydrate, n m
 • fr  glucide, n m
 • fr  hydrate de carbone, n m
 • fr  saccharide, n m
 • en  carbohydrate, n
 • en  glucide, n
 • en  saccharide, n

Conceptes generals

Definició
Macronutrient imprescindible per al desenvolupament correcte de l'organisme, que constitueix una font important d'energia, utilitzable directament o emmagatzemable en forma de greix, i que intervé en la constitució de les molècules estructurals fonamentals.
hidrocarburs aromàtics policíclics hidrocarburs aromàtics policíclics

Perills alimentaris

 • ca  hidrocarburs aromàtics policíclics, n m pl
 • ca  HAP, n m pl sigla
 • es  hidrocarburos aromáticos policíclicos, n m pl
 • es  HAP, n m pl sigla
 • fr  hydrocarbures aromatiques polycycliques, n m pl
 • fr  HAP, n m pl sigla
 • en  polycyclic aromatic hydrocarbons, n pl
 • en  polynuclear aromatic hydrocarbons, n pl
 • en  PAH, n pl sigla

Perills alimentaris

Definició
Conjunt de compostos orgànics constituïts per dos o més anells de benzè, en el qual dos anells adjacents tenen dos àtoms de carboni en comú.

Nota

 • 1. Formació: Es formen durant la combustió incompleta de matèria orgànica (carbó, petroli, gasolina, escombraries, etc.) o d'altres substàncies orgàniques, com el tabac i productes animals i vegetals. També es generen en fenòmens naturals en què hi ha combustió de matèria orgànica, com incendis forestals i erupcions volcàniques.
 • 2. Presència en els aliments: Els hidrocarburs aromàtics policíclics presents en els aliments poden provenir de la contaminació ambiental, a partir de la qual es poden acumular en el sòl i l'aigua i, consegüentment, en els animals i els cultius. També poden provenir de determinats procediments, tant domèstics com industrials, sobre els aliments, com l'assecatge de cereals i les tècniques de cocció a alta temperatura (fumatge, torrada, brasa, planxa, etc.) aplicades a aliments rics en greixos.
 • 3. Efectes en la salut humana: Generalment, els hidrocarburs aromàtics policíclics es troben com a mescla de dos o més compostos amb proporcions variables i canviants, per la qual cosa el coneixement dels efectes que té l'exposició a cada hidrocarbur aromàtic policíclic individual en la salut de les persones és molt limitat. Tanmateix, hi ha un grup de dotze hidrocarburs aromàtics policíclics que estan classificats com a probables cancerígens genotòxics.
 • 4. Un conjunt rellevant d'hidrocarburs aromàtics policíclics són els naftalens policlorats.
hidrocultiu hidrocultiu

Conceptes generals

 • ca  hidroponia, n f
 • ca  conreu sense sòl, n m sin. compl.
 • ca  cultiu hidropònic, n m sin. compl.
 • ca  hidrocultiu, n m sin. compl.
 • es  cultivo hidropónico, n m
 • es  cultivo sin suelo, n m
 • es  hidrocultura, n f
 • es  hidroponía, n f
 • fr  culture hors sol, n f
 • fr  culture hydroponique, n f
 • fr  hydroculture, n f
 • fr  hydroponie, n f
 • fr  hydroponique, n f
 • en  hydroponic cultivation, n
 • en  hydroponic culture, n
 • en  hydroponics, n
 • en  soil-less cultivation, n
 • en  water culture, n

Conceptes generals

Definició
Cultiu de plantes en aigua i una solució de nutrients minerals dissolts en què s'utilitza un suport o substrat inert per a mantenir-les dretes.
hidroponia hidroponia

Conceptes generals

 • ca  hidroponia, n f
 • ca  conreu sense sòl, n m sin. compl.
 • ca  cultiu hidropònic, n m sin. compl.
 • ca  hidrocultiu, n m sin. compl.
 • es  cultivo hidropónico, n m
 • es  cultivo sin suelo, n m
 • es  hidrocultura, n f
 • es  hidroponía, n f
 • fr  culture hors sol, n f
 • fr  culture hydroponique, n f
 • fr  hydroculture, n f
 • fr  hydroponie, n f
 • fr  hydroponique, n f
 • en  hydroponic cultivation, n
 • en  hydroponic culture, n
 • en  hydroponics, n
 • en  soil-less cultivation, n
 • en  water culture, n

Conceptes generals

Definició
Cultiu de plantes en aigua i una solució de nutrients minerals dissolts en què s'utilitza un suport o substrat inert per a mantenir-les dretes.
higiene alimentària higiene alimentària

Conceptes generals

 • ca  higiene alimentària, n f
 • ca  higiene dels aliments, n f sin. compl.
 • es  higiene alimentaria, n f
 • es  higiene de los alimentos, n f
 • fr  hygiène alimentaire, n f
 • fr  hygiène des denrées alimentaires, n f
 • en  food hygiene, n
 • en  food sanitation, n

Conceptes generals

Definició
Ciència que descriu els principis, els mètodes i les pràctiques higièniques adequades de manipulació, preparació i emmagatzematge d'aliments per a garantir-ne la seguretat microbiològica.