Back to top

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
ecotòxic -a ecotòxic -a

Perills alimentaris

 • ca  ecotòxic -a, adj
 • es  ecotóxico -ca, adj
 • fr  dangereux -euse pour l'environnement, adj
 • fr  ecotoxique, adj
 • en  ecotoxic, adj
 • en  environmentally hazardous, adj

Perills alimentaris

Definició
Dit d'un agent químic, físic o biològic que produeix efectes adversos sobre l'ecosistema.
ecotoxicitat ecotoxicitat

Perills alimentaris

 • ca  ecotoxicitat, n f
 • es  ecotoxicidad, n f
 • fr  écotoxicité, n f
 • en  ecotoxicity, n

Perills alimentaris

Definició
Capacitat d'un agent químic, físic o biològic present en el medi ambient de produir un efecte advers sobre el medi ambient i els organismes que hi viuen.
 • ca  estudi de dieta total, n m
 • ca  EDT, n m sigla
 • es  estudio de dieta total, n m
 • es  EDT, n m sigla
 • fr  étude sur l'alimentation totale, n f
 • fr  TDS, n f sigla
 • en  total diet study, n
 • en  TDS, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Estudi que permet estimar l'exposició de la població a contaminants químics a través de la dieta mitjana d'aquesta població.

Nota

 • 1. Els estudis de dieta total permeten garantir globalment la seguretat dels aliments respecte als perills químics i permeten establir prioritats per a possibles intervencions de gestió del risc.
 • 2. Els estudis de dieta total es dissenyen per a calcular, en un territori, la ingesta mitjana d'alguns contaminants dels diferents grups de població, segons l'edat, el sexe i els hàbits de consum. Les dades obtingudes són útils per a determinar si un contaminant pot suposar un risc alimentari per a la població estudiada. Recentment també s'han incorporat en els estudis de dieta total l'estudi de substàncies que tenen efectes beneficiosos, com per exemple vitamines o minerals amb propietats nutritives.
edulcorant edulcorant

Anàlisi del risc

 • ca  edulcorant, n m
 • es  edulcorante, n m
 • fr  édulcorant, n m
 • en  sweetener, n

Anàlisi del risc

Definició
Additiu alimentari que dona un gust dolç a un aliment.
efecte acumulatiu efecte acumulatiu

Anàlisi del risc

 • ca  efecte acumulatiu, n m
 • es  efecto acumulativo, n m
 • fr  effet cumulé, n m
 • en  cumulative effect, n

Anàlisi del risc

Definició
Efecte que té en un organisme la prolongació del temps d'exposició a diverses substàncies químiques amb efectes toxicològics similars.

Nota

 • El concepte d'efecte acumulatiu s'utilitza per a avaluar l'exposició a llarg termini a mescles de substàncies, com ara a determinats grups de productes fitosanitaris.
efecte advers efecte advers

Perills alimentaris

 • ca  efecte advers, n m
 • es  efecto adverso, n m
 • fr  effet indésirable, n m
 • en  adverse effect, n

Perills alimentaris

Definició
Efecte no desitjat en la salut, el creixement, el comportament o el desenvolupament d'un organisme que afecta la seva capacitat de desenvolupar-se i sobreviure.

Nota

 • Un tipus d'efecte advers és l'efecte crític.
efecte crític efecte crític

Anàlisi del risc

 • ca  efecte crític, n m
 • es  efecto crítico, n m
 • fr  effet critique, n m
 • en  critical effect, n

Anàlisi del risc

Definició
Efecte advers observat amb la dosi més baixa d'una substància o concentració.

Nota

 • 1. L'efecte crític es pot referir tant a persones com a animals.
 • 2. L'efecte crític s'utilitza per a l'avaluació del risc.
efectivitat efectivitat

Anàlisi del risc

 • ca  efectivitat, n f
 • es  efectividad, n f
 • fr  efficacité, n f
 • en  effectiveness, n

Anàlisi del risc

Definició
Capacitat que té una intervenció per a produir els resultats desitjats quan s'aplica en condicions reals.
eficàcia eficàcia

Anàlisi del risc

 • ca  eficàcia, n f
 • es  eficacia, n f
 • fr  utilité, n f
 • en  efficacy, n

Anàlisi del risc

Definició
Capacitat que té una intervenció per a produir els resultats desitjats quan s'aplica en condicions teòriques, experimentals o d'estudi.
eficiència eficiència

Anàlisi del risc

 • ca  eficiència, n f
 • es  eficiencia, n f
 • fr  efficience, n f
 • en  efficiency, n

Anàlisi del risc

Definició
Grau en què el resultat assolit per un procés s'ajusta als recursos que s'hi han destinat.