Back to top

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
 • ca  caça, n f
 • ca  activitat cinegètica, n f sin. compl.
 • ca  cinegètica, n f sin. compl.
 • es  actividad cinegética, n f
 • es  caza, n f
 • es  cinegética, n f
 • fr  activité cynégétique, n f
 • fr  chasse, n f
 • fr  cynégétique, n f
 • en  hunting, n

Conceptes generals

Definició
Activitat consistent a capturar, viu o mort, un animal en llibertat després d'un període de temps destinat a buscar-lo o perseguir-lo.
cadena alimentària cadena alimentària

Conceptes generals

 • ca  cadena alimentària, n f
 • es  cadena agroalimentaria, n f
 • es  cadena alimentaria, n f
 • fr  chaîne agroalimentaire, n f
 • fr  chaîne alimentaire, n f
 • fr  chaîne d'approvisionnement alimentaire, n f
 • en  food chain, n
 • en  food supply chain, n

Conceptes generals

Definició
Conjunt d'activitats necessàries per a la producció i el subministrament d'aliments, des de la producció primària fins al consum.

Nota

 • La cadena alimentària es divideix en diverses fases, concretament: la fase de producció primària, la fase de transformació, la fase de distribució, la fase detallista i la fase de consum.
cadena alimentària cadena alimentària

Conceptes generals

 • ca  cadena tròfica, n f
 • ca  cadena alimentària, n f sin. compl.
 • ca  cadena de nutrició, n f sin. compl.
 • es  cadena alimentaria, n f
 • es  cadena de nutrición, n f
 • es  cadena trófica, n f
 • es  red trófica, n f
 • fr  chaîne alimentaire, n f
 • fr  chaîne trophique, n f
 • en  food chain, n
 • en  trophic chain, n

Conceptes generals

Definició
Conjunt de relacions de producció i obtenció d'aliments que s'estableix entre els diferents organismes d'un ecosistema.

Nota

 • En l'anàlisi d'una cadena tròfica s'estableix un nombre limitat de nivells tròfics, cadascun dels quals obté aliments del nivell immediatament inferior i en cedeix al nivell immediatament superior.
cadena de fred cadena de fred

Conceptes generals

 • ca  cadena de fred, n f
 • es  cadena de frío, n f
 • fr  chaîne du froid, n f
 • fr  chaîne frigorifique, n f
 • en  cold chain, n

Conceptes generals

Definició
Cadena de processos que mantenen un aliment perible a temperatures de refrigeració i congelació adequades i relativament constants al llarg de tot el procés de producció fins al consum.

Nota

 • 1. Per a mantenir la cadena de fred al llarg de la cadena alimentària, calen instal·lacions, mitjans de transport i béns d'equipament adequats.
 • 2. Trencar la cadena de fred facilita el desenvolupament de bacteris, els quals poden causar una toxiinfecció alimentària.
cadena de nutrició cadena de nutrició

Conceptes generals

 • ca  cadena tròfica, n f
 • ca  cadena alimentària, n f sin. compl.
 • ca  cadena de nutrició, n f sin. compl.
 • es  cadena alimentaria, n f
 • es  cadena de nutrición, n f
 • es  cadena trófica, n f
 • es  red trófica, n f
 • fr  chaîne alimentaire, n f
 • fr  chaîne trophique, n f
 • en  food chain, n
 • en  trophic chain, n

Conceptes generals

Definició
Conjunt de relacions de producció i obtenció d'aliments que s'estableix entre els diferents organismes d'un ecosistema.

Nota

 • En l'anàlisi d'una cadena tròfica s'estableix un nombre limitat de nivells tròfics, cadascun dels quals obté aliments del nivell immediatament inferior i en cedeix al nivell immediatament superior.
cadena de producció cadena de producció

Conceptes generals

 • ca  cadena de producció, n f
 • es  cadena de producción, n f
 • fr  chaîne de fabrication, n f
 • fr  chaîne de production, n f
 • en  chain of production, n
 • en  production line, n

Conceptes generals

Definició
Cadena sistematitzada d'operacions que condueixen a l'obtenció d'un producte alimentari.

Nota

 • 1. La cadena de producció forma part de la fase de transformació.
 • 2. Algunes de les activitats que es duen a terme al llarg de la cadena de producció són la transformació, l'envasament o l'etiquetatge.
cadena de subministrament cadena de subministrament

Conceptes generals

 • ca  cadena de subministrament, n f
 • es  cadena de abastecimiento, n f
 • es  cadena de suministro, n f
 • fr  chaîne d'approvisionnement, n f
 • fr  chaîne logistique, n f
 • en  supply chain, n

Conceptes generals

Definició
Cadena d'activitats destinades a proporcionar un producte a un destinatari final.

Nota

 • La cadena alimentària és un tipus de cadena de subministrament.
cadena tròfica cadena tròfica

Conceptes generals

 • ca  cadena tròfica, n f
 • ca  cadena alimentària, n f sin. compl.
 • ca  cadena de nutrició, n f sin. compl.
 • es  cadena alimentaria, n f
 • es  cadena de nutrición, n f
 • es  cadena trófica, n f
 • es  red trófica, n f
 • fr  chaîne alimentaire, n f
 • fr  chaîne trophique, n f
 • en  food chain, n
 • en  trophic chain, n

Conceptes generals

Definició
Conjunt de relacions de producció i obtenció d'aliments que s'estableix entre els diferents organismes d'un ecosistema.

Nota

 • En l'anàlisi d'una cadena tròfica s'estableix un nombre limitat de nivells tròfics, cadascun dels quals obté aliments del nivell immediatament inferior i en cedeix al nivell immediatament superior.
 • ca  cadmi, n m
 • es  cadmio, n m
 • fr  cadmium, n m
 • en  cadmium, n
 • sbl  Cd

Perills alimentaris

Definició
Element químic metàl·lic de color blanc, tou, dúctil i mal·leable, molt tòxic, que cruix en corbar-lo, emprat com a recobriment per a la protecció d'altres metalls.

Nota

 • 1. Presència en el medi ambient: Metall pesant que es troba en el medi ambient com a conseqüència de processos naturals, com ara l'erosió de roques i minerals, i d'aplicacions industrials. Es pot acumular en l'aire, el sòl i l'aigua i, consegüentment, en els cultius i en els animals.
 • 2. Tipus de contaminant: És un dels contaminants químics més tòxics i perjudicials per al medi ambient i els organismes vius.
 • 3. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, al consum d'aliments d'origen animal i vegetal contaminats en origen. Com que es pot acumular en els cultius i els animals, el cadmi pot ser present en molts aliments, per exemple, en les vísceres d'animals, el marisc (especialment, els crustacis), els tubercles, els bolets, la fruita seca, el cacau, les llegums i els cereals (especialment, l'arròs i el blat).
 • 4. Efectes en la salut humana: És bioacumulable i està classificat com a cancerigen i genotòxic per a les persones. A llarg termini, el cadmi pot provocar alteracions en els ronyons, i també en el fetge i els pulmons. A més, pot actuar com a disruptor endocrí.
calibratge calibratge

Anàlisi del risc

 • ca  calibratge, n m
 • es  calibración, n f
 • fr  étalonnage, n m
 • en  calibration, n

Anàlisi del risc

Definició
Operació d'ajustar un aparell de mesura fins que el mesurament que se n'obté es correspon amb un patró de referència amb un valor conegut.