Back to top

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
a punt per a consumir a punt per a consumir

Conceptes generals

 • ca  a punt per a consumir, adj
 • ca  a punt per al consum, adj
 • es  listo -ta para consumir, adj
 • es  listo -ta para el consumo, adj
 • fr  prêt prête à consommer, adj
 • en  ready to eat, adj

Conceptes generals

Definició
Dit d'un aliment d'origen animal o vegetal preparat per a ser consumit directament sense necessitat d'efectuar-hi cap tractament tèrmic addicional.

Nota

 • Un aliment a punt per a consumir s'ha de posar en una superfície neta protegida de possibles contaminacions o creixement microbià i separada de la resta dels aliments.
a punt per al consum a punt per al consum

Conceptes generals

 • ca  a punt per a consumir, adj
 • ca  a punt per al consum, adj
 • es  listo -ta para consumir, adj
 • es  listo -ta para el consumo, adj
 • fr  prêt prête à consommer, adj
 • en  ready to eat, adj

Conceptes generals

Definició
Dit d'un aliment d'origen animal o vegetal preparat per a ser consumit directament sense necessitat d'efectuar-hi cap tractament tèrmic addicional.

Nota

 • Un aliment a punt per a consumir s'ha de posar en una superfície neta protegida de possibles contaminacions o creixement microbià i separada de la resta dels aliments.
acció correctiva acció correctiva

Anàlisi del risc

 • ca  acció correctiva, n f
 • es  acción correctiva, n f
 • fr  action corrective, n f
 • en  corrective action, n

Anàlisi del risc

Definició
Acció per a eliminar la causa d'una no-conformitat o una altra situació no desitjada i evitar que torni a succeir.

Nota

 • Una acció correctiva es duu a terme per a fer que alguna cosa deixi de succeir i evitar que torni a succeir, mentre que una acció preventiva es duu a terme per a evitar que succeeixi.
acció preventiva acció preventiva

Anàlisi del risc

 • ca  acció preventiva, n f
 • es  acción preventiva, n f
 • fr  action préventive, n f
 • en  preventive action, n

Anàlisi del risc

Definició
Acció per a eliminar la causa d'una no-conformitat potencial o una altra situació potencial no desitjada.

Nota

 • Una acció preventiva es duu a terme per a evitar que alguna cosa succeeixi, mentre que una acció correctiva es duu a terme per a fer que deixi de succeir i evitar que torni a succeir.
àcid erúcic àcid erúcic

Perills alimentaris

 • ca  àcid erúcic, n m
 • es  ácido erúcico, n m
 • fr  acide érucique, n m
 • en  erucic acid, n
 • for  C22H42O2

Perills alimentaris

Definició
Àcid gras monoinsaturat que es troba en les llavors comestibles de les plantes de la família de les brassicàcies.

Nota

 • 1. Presència en els aliments: Es pot trobar, per exemple, en les llavors de la colza i la mostassa.
 • 2. La normativa comunitària estableix uns límits màxims de presència d'àcid erúcic en els aliments, que són més estrictes en els aliments infantils. En aquest sentit, actualment la colza d'ús alimentari se selecciona per a obtenir-ne varietats amb un contingut baix en àcid erúcic.
àcid glicirrízic àcid glicirrízic

Perills alimentaris

 • ca  àcid glicirrízic, n m
 • ca  glicirrizina, n f sin. compl.
 • es  ácido glicirrícico, n m
 • es  ácido glicírrico, n m
 • es  glicirricina, n f
 • fr  acide glycyrrhizique, n m
 • fr  glycyrrhizine, n f
 • en  glycyrrhizic acid, n
 • en  glycyrrhizin, n
 • en  glycyrrhizinic acid, n
 • for  C42H62O16

Perills alimentaris

Definició
Glucòsid originat de forma natural a la planta de la regalèssia (Glycyrrhiza glabra), que s'utilitza com a substància aromatitzant.

Nota

 • 1. La sal d'amoni de l'àcid glicirrízic es fabrica a partir d'extractes aquosos de Glycyrrhiza glabra i també s'utilitza com a substància aromatitzant.
 • 2. Exposició per via alimentària: L'exposició a l'àcid glicirrízic i la seva sal d'amoni es produeix principalment a través del consum de dolços de regalèssia, inclosos els xiclets, les infusions i altres begudes.
 • 3. Efectes en la salut humana: En persones sensibles a l'àcid glicirrízic, un consum regular pot tenir efectes secundaris com retenció de líquids o hipertensió arterial, per la qual cosa la normativa d'informació al consumidor obliga a posar una advertència en els productes que en contenen.
àcid gras àcid gras

Conceptes generals

 • ca  àcid gras, n m
 • es  ácido graso, n m
 • fr  acide gras, n m
 • en  fatty acid, n

Conceptes generals

Definició
Àcid carboxílic de cadena hidrocarbonada llarga, gairebé sempre lineal, format per un nombre parell d'àtoms de carboni, generalment entre 4 i 28, el qual deriva de la hidròlisi dels greixos dels aliments o se sintetitza dins l'organisme.

Nota

 • 1. Els àcids grassos són els components estructurals bàsics dels lípids i són fonamentals com a reserva i font d'energia per als éssers vius.
 • 2. Els àcids grassos es classifiquen segons la seva estructura molecular. Així, en funció de la presència o l'absència d'enllaços dobles entre els àtoms de carboni i del nombre d'enllaços dobles, es poden agrupar en àcids grassos saturats i àcids grassos insaturats (els quals, al seu torn, es divideixen en àcids grassos monoinsaturats i àcids grassos poliinsaturats, i, segons la posició de la cadena hidrocarbonada a cada banda de l'enllaç doble, poden estar en configuració cis o en configuració trans). El tipus d'enllaç, simple o doble, en l'estructura dels àcids grassos és el que els confereix la propietat de ser més o menys saludables.
 • 3. Els àcids grassos es troben en aliments d'origen animal o vegetal rics en greixos, i també en els olis vegetals.
 • 4. En les persones, determinats àcids grassos són necessaris per a diversos processos fisiològics, com ara el bon desenvolupament cerebral, el bon funcionament del sistema nerviós central, el control dels processos inflamatoris i la producció de diferents hormones. Tanmateix, la ingesta desequilibrada d'alguns àcids grassos presents en aliments rics en proteïnes i glícids pot influir negativament en els valors de lípids a la sang i en el risc d'ateroesclerosi.
àcid gras insaturat àcid gras insaturat

Conceptes generals

 • ca  àcid gras insaturat, n m
 • es  ácido graso insaturado, n m
 • fr  acide gras non saturé, n m
 • en  unsaturated fatty acid, n

Conceptes generals

Definició
Àcid gras que té un o més enllaços dobles entre els àtoms de carboni de la cadena hidrocarbonada.

Nota

 • 1. En funció del nombre d'enllaços dobles, els àcids grassos insaturats es poden agrupar en àcids grassos monoinsaturats, si tenen un sol enllaç doble, i àcids grassos poliinsaturats, si en tenen més d'un.

  Alhora, en funció de la posició de la cadena hidrocarbonada a cada banda de l'enllaç doble, els àcids grassos insaturats poden estar en configuració cis, si la cadena hidrocarbonada a cada costat de l'enllaç doble està situada en la mateixa banda del pla de l'enllaç i pren una forma de ziga-zaga amb colze, o bé en configuració trans, si la cadena hidrocarbonada a cada costat de l'enllaç doble està situada en bandes oposades i pren una forma de ziga-zaga rectilínia. La forma que pren la cadena hidrocarbonada en cadascuna d'aquestes configuracions té implicacions importants en el comportament dels àcids grassos insaturats.
 • 2. L'estructura natural majoritària dels àcids grassos insaturats és la configuració cis, si bé una part dels àcids grassos que conformen determinats greixos d'origen animal tenen la configuració trans. Així mateix, en processos industrials d'elaboració d'aliments, com ara en el tractament d'olis vegetals per a obtenir-ne greixos sòlids, es poden generar involuntàriament àcids grassos trans, els quals són perjudicials per a la salut de les persones.
 • 3. Els àcids grassos insaturats acostumen a ser líquids a temperatura ambient.
 • 4. Els àcids grassos insaturats es troben en el peix blau i en els greixos vegetals, com ara l'oli d'oliva i l'oli de gira-sol, si bé en són una excepció l'oli de coco i l'oli de palma.
 • 5. Des d'un punt de vista dietètic, els àcids grassos insaturats es consideren beneficiosos per a la salut, ja que contribueixen a mantenir un bon nivell de colesterol a la sang i a prevenir malalties cardiovasculars.
àcid gras insaturat trans àcid gras insaturat trans

Conceptes generals

 • ca  àcid gras trans, n m
 • ca  àcid gras insaturat trans, n m sin. compl.
 • es  ácido graso insaturado trans, n m
 • es  ácido graso trans, n m
 • fr  acide gras insaturé de forme trans, n m
 • fr  acide gras trans, n m
 • en  trans fatty acid, n
 • en  trans unsaturated fatty acid, n

Conceptes generals

Definició
Àcid gras insaturat en el qual les cadenes hidrocarbonades a cada costat d'un enllaç doble es troben en bandes oposades.

Nota

 • 1. Els àcids grassos trans són presents de forma natural, en petites quantitats, en la carn d'animals remugants (com les vaques, les ovelles i les cabres) i en la llet, i, en quantitats encara més baixes, en els olis vegetals.
 • 2. Els àcids grassos trans es poden generar involuntàriament en processos industrials per a obtenir greixos sòlids, principalment margarines, a partir de la modificació, a través de reaccions d'hidrogenació, dels àcids grassos insaturats de configuració cis presents en olis vegetals líquids.

  Aquests àcids grassos trans són perjudicials per a la salut de les persones, per la qual cosa actualment la tecnologia industrial utilitza tècniques que permeten obtenir productes finals amb un contingut més baix en àcids grassos trans.
 • 3. Des d'un punt de vista dietètic, un excés d'àcids grassos trans pot ser un factor de risc de malalties cardiovasculars. Per això les autoritats sanitàries recomanen que la seva ingesta sigui la més baixa possible en el marc d'una dieta adequada.
àcid gras monoinsaturat àcid gras monoinsaturat

Conceptes generals

 • ca  àcid gras monoinsaturat, n m
 • es  ácido graso monoinsaturado, n m
 • fr  acide gras monoinsaturé, n m
 • en  monounsaturate, n
 • en  monounsaturated fatty acid, n

Conceptes generals

Definició
Àcid gras insaturat que té un sol enllaç doble en la cadena hidrocarbonada.

Nota

 • 1. Si es considera la posició de la cadena hidrocarbonada a cada banda de l'enllaç doble, els àcids grassos monoinsaturats presenten una configuració cis, en la qual la cadena hidrocarbonada a cada costat de l'enllaç doble està situada en la mateixa banda del pla de l'enllaç i pren una forma de ziga-zaga amb colze. Aquesta estructura és la que tenen d'una manera natural la majoria d'àcids d'aquest tipus.
 • 2. Els àcids grassos monoinsaturats són líquids a temperatura ambient, però, a diferència dels àcids grassos poliinsaturats, se solidifiquen a temperatures no gaire baixes.
 • 3. Els àcids grassos monoinsaturats es troben en aliments d'origen vegetal, com l'oli d'oliva, l'oli de gira-sol, l'alvocat i la fruita seca, especialment les ametlles. També es poden trobar en la carn de porc.
 • 4. L'àcid gras monoinsaturat més representatiu és l'àcid oleic, present, per exemple, en l'oli d'oliva.
 • 5. Els àcids grassos monoinsaturats tenen un efecte beneficiós per a la salut, ja que contribueixen a la prevenció de malalties cardiovasculars.